שוק ההון – כיצד נהפוך הפסד להכנסה

שוק ההון – איך להפוך הפסד להכנסה ?שיטת מיסוי שוק ההון בישראל קובעת את החבות בניכוי המס בגין רווחים משוק ההון ומהשקעה בפקדונות מסוגים שונים ( זמן קצר, זמן ארוך, צמוד מדד, צמוד מט”ח וכד’ ) על המוסד הפיננסי  אשר מנהל את ההשקעה, כלומר: ע”י הבנק, בית ההשקעות וכד’.

מיסוי וחיוב רווחים משוק ההון והפקדונות מתבצע בעת “המפגש עם הכסף”  , כלומר בזמן המימוש של ניירות ערך, מכירת אג”ח , משיכת פקדון וכיוב’.

המס שאנו אמורים לשלם  הוא בגין רווחים נטו, כלומר בגין  סך הרווחים בניכוי סך ההפסדים.

כל עוד נשמר המצב בו רווחים נוצרים לאחר הפסדים, הבנק יקזז את ההפסדים מתוך סך הרווחים והמס שנשלם יהיה בהתאם לרווחים נטו.

נשאלת השאלה : מה קורה במצב בו לאחר שמימשנו ני”ע או משכנו פקדון ושילמנו מס על הרווחים, נוצר הפסד? האם הבנק יזכה אותנו על התשלום שהעביר בשמנו למס הכנסה?

התשובה היא לא. מרגע שהועבר תשלום המס למס הכנסה אין הבנק יכול להחזירו למשלם גם אם לאחר מכן נרשמו הפסדים ויתברר בדיעבד כי שהמשקיע לא היה צריך לשלם מס .

החל משנת 2012 ניתנת לבנק אפשרות לבצע קיזוז מס בצורה שנתית כך שנשלם מס רק על רווחים נטו, אולם לא כל הבנקים מבצעים זאת וגם אלו שמבצעים זאת לא תמיד מבצעים קיזוז אופטימלי כך שאין מיצוי של זכויות ניצול ההפסדים .

ישנם מקרים רבים בהם אנו זכאים להחזרי מס משוק ההון, במאמר זה בחרתי להתמקד במס’ מצבים הנפוצים במיוחד המקנים לנו את הזכות להחזרי המס:

  1. הפסדי הון מועברים – הפסדי הון המועברים משנים קודמות ניתנים לקיזוז כנגד רווחי הון חייבים ( מני”ע בלבד) בשנה השוטפת. קיזוז ההפסדים יקנה לנו את הזכות להחזר מס. נכון להיום בשל תיקון 132 לפקודת מס הכנסה, ניתן להעביר ולקזז הפסדי הון עד 6 שנים משנת היווצרות ההפסד.
  2. קיזוז בין חשבונות שונים – במידה ויש פעילות בני”ע במספר חשבונות במקביל, לא מבוצעים קיזוזי הפסדים בין חשבונות של אותו נישום. יכול בהחלט להיווצר מצב בו בחשבון אחד היו רווחים אשר עליהם חויבנו במס ובחשבון אחר היו הפסדים. ביצוע קיזוז וחישוב מאוחד לחבות המס בגין כל החשבונות תביא להחזר מס.
  3. מימוש אופציות ממקום העבודה – עובדים שכירים רבים מקבלים אופציות ממקום העבודה. בעת מימוש אופציות אלו עובדים אשר נמצאים במסלול אופציות הוני בלבד, ימוסו בעת המימוש במס סופי של 25%. במידה ולאותו עובד יש גם הפסדים מפעילות שוטפת בשוק ההון, הרי שניתן לדרוש את קיזוז ההפסד כנגד ההכנסה ממימוש האופציות וע”י כך להיות זכאי להחזרי מס
  4. מכירת דירה ומס שבח – במקרים בהם בוצעה בשנת המס עסקת שבח מקרקעין החייבת במס, כלומר: לא עסקה הפטורה משבח, ובאותה השנה היו הפסדי הון או שלזכותנו עומדים הפסדי הון משנים קודמות, ניתן לקזז את רווח ההון משבח כנגד ההפסדים האמורים.
  5. נישומים מעל גיל 60 – לנישומים מעל גיל 60 יש הטבות באשר למדרגות המס החלות עליהם בגין רווחים חייבים בבורסה. כך לדוגמא, נישום מעל גיל 60 אשר מלבד הכנסותיו מרווחי הון ני”ע ופקדונות אינו חייב במס בגין הכנסותיו האחרות, ישלם מס התחלתי בגובה 10%  בגין רווחיו משוק ההון, בעוד שיעור המס המקורי על אותם רווחים למי שלא הגיע לגיל 60 יהיה 25%. ההפרש ביו שיעור המס שנוכה בפועל ובין שיעור המס שאמור היה להיות מנוכה יוצר החזר מס.

זכרו: החזר המס בכל אחד מהמצבים שפורטו אינו ניתן באופן אוטומטי ויש להגיש דוח שנתי עם דרישה להחזר ע”מ לקבלו.

אשמח לעמוד לרשותכם, לבדוק זכאותכם ולהגיש עבורכם דוח להחזר מס.

הוצאות ביגוד – האם ניתן להכיר ואיך?

מי מאתנו אינו אוהב לחדש את המלתחה שלו , אם אפשר גם לרשום את זה “על העסק” אז בכלל מדובר בשמחה כפולה: גם התחדשנו וגם רשמנו הוצאה.

להמשך קריאה לחצ/י כאן

שוק ההון – כיצד נהפוך הפסד להכנסה

שיטת מיסוי שוק ההון בישראל קובעת את החבות בניכוי המס בגין רווחים משוק ההון ומהשקעה בפקדונות מסוגים שונים ( זמן קצר, זמן ארוך, צמוד מדד…

להמשך קריאה לחצ/י כאן

החזרי מס – הכסף שלכם מחכה לכם

מהו החזר מס? זהו מצב בו מס הכנסה מנכה משכרנו מס בסכום הגבוה יותר מהסכום שאנחנו צריכים לשלם. ההחזר עבור הסכום העודף ששילמנו נקרא החזר מס…

להמשך קריאה לחצ/י כאן

כיצד נכיר בהוצאות המשרד הביתי

האפשרות לעבודה מהבית נהפכה לנוחה ואפשרית יותר מבעבר. יותר ויותר בעלי עסקי פרטיים מעדיפים לנהל את העסק מתוך ביתם הפרטי אם מתוך…

להמשך קריאה לחצ/י כאן

תזרים מזומנים – האוויר של העסק

תזרים המזומנים הוא האויר של העסק, הוא הדלק המניע את העסק והוא זה שיקבע אם העסק יצליח או ידשדש ובחלק לא מבוטל מהמקרים (לצערי) יקבע אם העסק יתקיים…

להמשך קריאה לחצ/י כאן

מתנות – הוצאה מוכרת בעסק

הוצאות בגין קניית מתנות לחגים ולאירועים אישיים הינן חלק בלתי נפרד מהפעילות עסקית שלנו אשר מוקדש לשמירה וטיפוח הקשר האישי שלנו עם הלקוחות, הספקים…

להמשך קריאה לחצ/י כאן

הוצאות ביגוד – האם ניתן להכיר ואיך?

מי מאתנו אינו אוהב לחדש את המלתחה שלו , אם אפשר גם לרשום את זה “על העסק” אז בכלל מדובר בשמחה כפולה: גם התחדשנו וגם רשמנו הוצאה.

להמשך קריאה לחצ/י כאן

שוק ההון – כיצד נהפוך הפסד להכנסה

שיטת מיסוי שוק ההון בישראל קובעת את החבות בניכוי המס בגין רווחים משוק ההון ומהשקעה בפקדונות מסוגים שונים ( זמן קצר, זמן ארוך, צמוד מדד…

להמשך קריאה לחצ/י כאן

החזרי מס – הכסף שלכם מחכה לכם

מהו החזר מס? זהו מצב בו מס הכנסה מנכה משכרנו מס בסכום הגבוה יותר מהסכום שאנחנו צריכים לשלם. ההחזר עבור הסכום העודף ששילמנו נקרא החזר מס…

להמשך קריאה לחצ/י כאן

כיצד נכיר בהוצאות המשרד הביתי

האפשרות לעבודה מהבית נהפכה לנוחה ואפשרית יותר מבעבר. יותר ויותר בעלי עסקי פרטיים מעדיפים לנהל את העסק מתוך ביתם הפרטי אם מתוך…

להמשך קריאה לחצ/י כאן

תזרים מזומנים – האוויר של העסק

תזרים המזומנים הוא האויר של העסק, הוא הדלק המניע את העסק והוא זה שיקבע אם העסק יצליח או ידשדש ובחלק לא מבוטל מהמקרים (לצערי) יקבע אם העסק יתקיים…

להמשך קריאה לחצ/י כאן

מתנות – הוצאה מוכרת בעסק

הוצאות בגין קניית מתנות לחגים ולאירועים אישיים הינן חלק בלתי נפרד מהפעילות עסקית שלנו אשר מוקדש לשמירה וטיפוח הקשר האישי שלנו עם הלקוחות, הספקים…

להמשך קריאה לחצ/י כאן

 © כל הזכויות שמורות לשחף שולץ - משרד רואי חשבון                                                                                                   עיצוב ובניית אתר: סטודיו לילוש 

 © כל הזכויות שמורות לשחף שולץ - משרד רואי חשבון                                                      

עיצוב ובניית אתר: סטודיו לילוש