יעוץ וליווי בהקמת עסקים

יעוץ לגבי אופן רישום העסק, הדרכה בהוראות ניהול ספרים החלות על העסק , ביצוע ניתוח עסקי וכלכלי, בדיקת כדאיות פתיחת העסק, מתן יעוץ שיווקי, חישוב תכנוני והחזרי מס אפשריים בפתיחת העסק, ליווי ויעוץ שוטף בתפעול העסק.

יעוץ וליווי בהקמת עסקים

יעוץ לגבי אופן רישום העסק, הדרכה בהוראות ניהול ספרים החלות על העסק , ביצוע ניתוח עסקי וכלכלי, בדיקת כדאיות פתיחת העסק, מתן יעוץ שיווקי, חישוב תכנוני והחזרי מס אפשריים בפתיחת העסק, ליווי ויעוץ שוטף בתפעול העסק.

פתיחת תיקים וייצוג ברשויות המס

פתיחת תיק לעצמאים (מורשה / פטור ) וחברות במס הכנסה, מע”מ, ביטוח לאומי וניכויים באופן ממוחשב תוך 24 שעות מחתימה על הטפסים הנדרשים, טיפול וייצוג שוטף מול רשויות המס וביטוח לאומי, ייצוג בדיונים במס הכנסה ומע”מ, מעקב וטיפול בעדכון תשלומים לרשויות המס.

פתיחת תיקים וייצוג ברשויות המס

פתיחת תיק לעצמאים (מורשה / פטור ) וחברות במס הכנסה, מע”מ, ביטוח לאומי וניכויים באופן ממוחשב תוך 24 שעות מחתימה על הטפסים הנדרשים, טיפול וייצוג שוטף מול רשויות המס וביטוח לאומי, ייצוג בדיונים במס הכנסה ומע”מ, מעקב וטיפול בעדכון תשלומים לרשויות המס.

הנהלת חשבונות לעצמאיים וחברות

מתן שירותי הנהלת חשבונות לעצמאים (חד צדית ) ולחברות (דו צדית ). השירות כולל איסוף החומר השוטף, רישום ותיעוד הנתונים בהתאם לדרישות החוק, דיווחים ותשלומים שוטפים לרשויות השונות (מע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי), הפקת דוחות רווח והפסד תקופתיים.

הנהלת חשבונות לעצמאיים וחברות

מתן שירותי הנהלת חשבונות לעצמאים (חד צדית ) ולחברות (דו צדית ). השירות כולל איסוף החומר השוטף, רישום ותיעוד הנתונים בהתאם לדרישות החוק, דיווחים ותשלומים שוטפים לרשויות השונות (מע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי), הפקת דוחות רווח והפסד תקופתיים.

חשבות שכר

הכנת והפקת תלושי שכר לעובדים, טיפול שוטף בעובדים, ביצוע תשלומים והפרשות סוציאליות לעובדים, דיווחי שכר לרשויות המס וביטוח לאומי.

חשבות שכר

הכנת והפקת תלושי שכר לעובדים, טיפול שוטף בעובדים, ביצוע תשלומים והפרשות סוציאליות לעובדים, דיווחי שכר לרשויות המס וביטוח לאומי.

ביקורות דוחות כספיים לחברות

הכנת חברה לביקורת, ביקורת דוחות כספיים, הפקה ועריכת דוחות כספיים, תכנון ויעוץ מס, דיווח שנתי מקוון לרשויות המס ולרשם החברות.

ביקורות דוחות כספיים לחברות

הכנת חברה לביקורת, ביקורת דוחות כספיים, הפקה ועריכת דוחות כספיים, תכנון ויעוץ מס, דיווח שנתי מקוון לרשויות המס ולרשם החברות.

דוחות שנתיים לעצמאים

ביקורת הכנסות והוצאות, הכנת דוח רווח והפסד, תכנון מס, הכנת דוח שנתי ודיווח לרשויות המס וביטוח לאומי.

דוחות שנתיים לעצמאים

ביקורת הכנסות והוצאות, הכנת דוח רווח והפסד, תכנון מס, הכנת דוח שנתי ודיווח לרשויות המס וביטוח לאומי.

החזרי מס

המשרד יבצע עבורך את הבדיקה הראשונית לזכאות, חישוב החזר מס, מילוי בקשה לביצוע החזר מס וטיפול כולל בבקשה מול רשויות המס עד לקבלת ההחזר.

החזרי מס

המשרד יבצע עבורך את הבדיקה הראשונית לזכאות, חישוב החזר מס, מילוי בקשה לביצוע החזר מס וטיפול כולל בבקשה מול רשויות המס עד לקבלת ההחזר.

הצהרות הון / השוואות הון

ליווי והדרכה באיסוף המסמכים להצהרת הון, קיום פגישות הכנה והסבר על ההצהרה, הכנת הצהרת הון, ביצוע השוואת הון, איזון הפרשי הון, התאמת הכנסות והוצאות להצהרת הון, הגשת הצהרת הון לרשויות המס וייצוג במס הכנסה בדיונים על הפרשי הון.

הצהרות הון / השוואות הון

ליווי והדרכה באיסוף המסמכים להצהרת הון, קיום פגישות הכנה והסבר על ההצהרה, הכנת הצהרת הון, ביצוע השוואת הון, איזון הפרשי הון, התאמת הכנסות והוצאות להצהרת הון, הגשת הצהרת הון לרשויות המס וייצוג במס הכנסה בדיונים על הפרשי הון.

ניהול תזרים מזומנים בעסק

בדיקת תזרים המזומנים בעסק, הכנת דוח תזרים ברמה שבועית / חודשית בהתאם לצרכי העסק תוך שימוש בתוכנה ייעודית הנותנת לבעל העסק מידע בכל עת על מצב המזומנים בעסק וניצול תקרות אשראי.

ניהול תזרים מזומנים בעסק

בדיקת תזרים המזומנים בעסק, הכנת דוח תזרים ברמה שבועית / חודשית בהתאם לצרכי העסק תוך שימוש בתוכנה ייעודית הנותנת לבעל העסק מידע בכל עת על מצב המזומנים בעסק וניצול תקרות אשראי.

שחף שולץ - משרד רואי חשבון

נשמח לתת שירות ולייעץ ללא כל התחייבות מצדכם.

 © כל הזכויות שמורות לשחף שולץ - משרד רואי חשבון                                                                                                   עיצוב ובניית אתר: סטודיו לילוש 

 © כל הזכויות שמורות לשחף שולץ - משרד רואי חשבון                                                      

עיצוב ובניית אתר: סטודיו לילוש